Tuesday, August 24, 2010

Antara cadangan yang dihantar kepada Presiden GPMS berkenaan Agenda Pendidikan Melayu

1.Saya menyarankan agar peranan MARA lebih memfokuskan kepada agenda pendidikan melayu. Sekarang nampaknya tajaan dalam dan luar negara amat kurang sekali. Ada terdengar MARA mengamalkan kuota penjaman untuk pelajar di IPT. Cadangan supaya pelajar melayu yang layak dan menepati syarat pinjaman@biasiswa terus diberi tanpa kuota.

2.Isu pendidikan di luar bandar perlu diberi perhatian secara serius. Jelas jurang diantara bandar dan di luar bandar. Kerajaan perlu memberi perhatian yang lebih untuk masyarakat di luar bandar yang dilihat agak ketinggalan terutama prasarana/kepakaran guru disekolah melayu. Ianya perlu seimbang.

3.Mewajibkan penggunaan bahasa pengantar melayu untuk semua sekolah termasuk SJKC dan SJKT. Di Indonesia umpamanya, hanya 1 sistem yang wujud. Bangsa Cina bertutur dalam bahasa Indonesia, kita tidak menidakkan hak mereka, namun dengan matlamat 1 Malaysia agak sukar dicapai jika penyatuan masyarakat melalui penggunaan bahasa perlu diterapkan. Bahasa jiwa bangsa.

4.Menghapuskan caj pentadbiran PTPTN kepada bumiputra. Peminjam melayu umpamanya dilihat terbeban dengan dengan caj pentadbiran yang dikenakan. Suka saya cadangkan, agar bumiputra yang berjaya menamatkan diploma/ijazah diberikan keistimewaan sebagai bumiputra untuk menikmati pembayaran balik tanpa caj perkhidmatan.

5.Kesemua GLC umpamanya mengadakan program kursus membantu mahasiswa melayu yang menganggur. Untuk yang berjaya melepasi kursus tersebut, mereka boleh diserap sebagai pekerja di sesebuah GLC tersebut. Dengan itu, GLC dapat melakukan tanggungjawab sosiak koporat (CSR) untuk membantu agenda pendidikan melayu. GLC boleh mengadakan kerjasama /program usahasama dengan kolej milikan bumiputra atau Universiti.

Sekian.